tèm ak Kondisyon

Tèm ak Kondisyon Mesaj mobil

Dènye mizajou: 8 mas 2024

Godoy Law, PA (“Godoy Law”, “nou”, oswa “nou”) opere yon pwogram messagerie mobil (“Pwogram”) sijè a Tèm ak Kondisyon Mesaj mobil sa yo (“Kondisyon Mesaj mobil”). Pwogram nan ak koleksyon nou ak itilizasyon enfòmasyon pèsonèl ou yo tou sijè a Règleman sou enfòmasyon prive nou an [insert link to your privacy policy]. Lè w enskri, enskri, oswa otreman ou dakò pou w patisipe nan Pwogram nan, ou aksepte epi dakò ak Kondisyon Mesaj mobil sa yo ak Règleman sou enfòmasyon prive nou an.

Deskripsyon pwogram: Nou ka voye mesaj mobil pwomosyonèl ak tranzaksyon nan divès fòma atravè Pwogram nan. Mesaj pwomosyonèl fè piblisite ak ankouraje biznis ak sèvis nou yo epi yo ka gen ladan pwomosyon, espesyalite, lòt òf maketing, ak/oswa enfòmasyon. Mesaj tranzaksyon yo gen rapò ak yon tranzaksyon ki egziste oswa k ap kontinye epi yo ka gen ladan demann pou dokiman, rapèl randevou, ak lòt enfòmasyon ki gen rapò ak ka a. Mesaj mobil yo ka voye lè l sèvi avèk yon teknoloji otomatik, ki gen ladann yon dilè otomatik, yon sistèm otomatik oswa yon sistèm telefòn otomatik. Frekans mesaj yo ap varye. Ou dakò ke nou menm, afilye nou yo, ak nenpòt founisè sèvis twazyèm pati yo ka voye mesaj ba ou konsènan sijè ki pi wo yo oswa nenpòt sijè e ke mesaj sa yo ak/oswa apèl yo ka fè oswa mete lè l sèvi avèk nimewo telefòn diferan oswa kòd kout, eksepte nan koneksyon. ak rezon maketing. Nou pa peye pou mesaj mobil yo voye atravè Pwogram nan men ou responsab pou nenpòt mesaj ak pousantaj done founisè mobil ou enpoze, jan done estanda ak pousantaj mesaj yo ka aplike pou sèvis mesaj kout ak alèt mesaj miltimedya.

Enskripsyon itilizatè: Lè w ba nou nimewo telefòn mobil ou a, w ap patisipe volontèman nan Pwogram nan epi ou dakò resevwa mesaj mobil renouvlab nan men nou nan nimewo telefòn mobil ki asosye ak enskripsyon w la, menmsi nimewo sa a anrejistre nan nenpòt eta oswa federal. Lis "Pa rele". Ou dakò ke nenpòt nimewo telefòn mobil ou ba nou se yon nimewo telefòn mobil ki valab kote ou se pwopriyetè oswa itilizatè otorize. Si ou chanje nimewo telefòn mobil ou oswa ou pa pwopriyetè oswa itilizatè otorize nimewo telefòn mobil lan ankò, ou dakò avèti nou san pèdi tan nan (786) 953-8219 oswa info@godoylawpa.com. Patisipasyon w nan Pwogram nan pa mande pou w fè nenpòt acha nan men nou epi patisipasyon w nan Pwogram nan se konplètman volontè.

Itilizatè yo refize ak sipò: Ou ka refize patisipe nan Pwogram nan nenpòt ki lè. Si ou vle

refize nan Pwogram nan epi sispann resevwa mesaj mobil nan men nou, oswa ou pa dakò ak Kondisyon Mesaj Mobil sa yo ankò, reponn STOP, QUIT, ANILE, OPT-OUT, epi/oswa DEZABONNE nan nimewo mobil nan mesaj la soti. Ou ka kontinye resevwa mesaj tèks pou yon ti peryòd pandan n ap trete demann ou an epi ou ka resevwa yon mesaj konfimasyon yon sèl fwa. Ou konprann epi ou dakò ke pi wo a se sèl metòd rezonab pou chwazi soti. Si ou vle rantre nan Pwogram nan ankò, jis enskri jan ou te fè premye fwa a, epi n ap kòmanse voye mesaj ba ou ankò. Pou sipò, reponn HELP nan nenpòt mesaj mobil nan men nou.

Platfòm mesaje mobil nou an gendwa pa rekonèt demann ki modifye kòmandman ki pi wo yo, epi ou dakò ke nou menm ak founisè sèvis nou yo p ap responsab si nou pa respekte demann ki pa respekte kondisyon ki nan Kondisyon Mesaj Mobil sa yo. Nou kapab tou chanje nimewo telefòn oswa kòd kout nou itilize pou opere Pwogram nan epi n ap fè w konnen nenpòt chanjman sa yo. Ou rekonèt ke nenpòt demann voye nan yon nimewo telefòn oswa yon kòd kout ki te chanje pa ka resevwa pa nou epi nou pa pral responsab pou pa respekte yon demann voye nan yon nimewo telefòn oswa kòd kout ki te chanje.

Limit responsabilite nou sou garanti ak responsablite: Yo ofri Pwogram nan sou yon baz "tankou" epi li ka pa disponib nan tout zòn, tout tan, oswa sou tout founisè mobil yo. Ou dakò ke ni nou ni founisè sèvis nou yo p ap responsab pou nenpòt livrezon echèk, reta oswa move direksyon nenpòt mesaj mobil oswa enfòmasyon voye atravè Pwogram nan.

Modifikasyon: Nou ka modifye oswa anile Pwogram nan oswa nenpòt nan karakteristik li yo nenpòt ki lè, avèk oswa san avètisman. Nan limit lalwa aplikab pèmèt nou, nou kapab tou modifye Kondisyon Mesaj Mobil sa yo nenpòt ki lè. Nenpòt modifikasyon sa yo pral pran efè lè yo afiche li sou sit entènèt nou an. Ou dakò pou revize Kondisyon Mesaj Mobil sa yo detanzantan pou asire w ke w konnen nenpòt modifikasyon. Kontinye patisipasyon w nan Pwogram nan pral reprezante ou aksepte modifikasyon sa yo.

Scroll nan tèt